W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Konferencja „Różne zwierzęta – różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt” 25.11.2017r.

Karolina Kuszlewicz / 10 listopada 2017

25.11 2017r. w Warszawie odbędzie się  konferencja w całości poświęcona prawnej ochronie zwierząt, z uwzględnieniem nieoczywistych grup zwierząt.  Jej organizatorem jest Naczelna Rada Adwokacka i Zespół ds. Kobiet przy NRA.  Jako członkini tego Zespołu i koordynatorka konferencji – bardzo serdecznie Państwa na nią zapraszam i jestem dumna, że Adwokatura sięgnęła tak wyraźnie do tematu ochrony zwierząt. 

Słów kilka o idei konferencji:

Skąd tytuł: „Różne zwierzęta- różna ochrona? O sytuacji prawnej zwierząt”? 

Chcemy pokazać, że ochrona zwierząt nie jest monotematem, tzn., że nie ogranicza się wyłącznie do ochrony zwierząt towarzyszących (domowych) przed niehumanitarnym traktowaniem, a obejmuje cały szereg innych zagadnień,  z uwzględnieniem nieoczywistych grup zwierząt, takich jak ryby, ptaki, tzw. zwierzęta wolnożyjące, zwierzęta bezdomne, hodowlane, doświadczalne i dzikie. Porozmawiamy o „prawie ryb do oddechu” oraz o problemie ochrony ptaków gniazdujących w budynkach, o łamaniu prawa wobec zwierząt bezdomnych, a także ramach prawnych utrzymywania zwierząt gatunków niebezpiecznych.

Różne zwierzęta- to temat uniwersalny

Motywem przewodnim konferencji będzie analiza tego, w jaki sposób prawo chroni istoty słabsze, w tym przypadku zwierzęta. Jednocześnie temat konferencji ma na celu pokazanie, że jest pewna tendencja do traktowania jednych grup zwierząt z większą wrażliwością, również na poziomie stosowania prawa, innych zaś – dużo bardziej użytkowo, z pomięciem aspektu humanitaryzmu.

Ten temat otwiera pole do dyskusji w kontekście uniwersalnych zagadnień takich: prawna zasada humanitarnego traktowania, problem wykluczania poszczególnych grup, a nawet pewne aspekty o charakterze dyskryminacyjnym.

Prawna ochrona zwierząt to temat poważny i wymagający interdyscyplinarnej wiedzy

Prawnicy i prawniczki z całej Polski pokażą, że ochrona zwierząt w prawie to nie tylko temat istotny dla zwierząt, ale również  ciekawy z perspektywy prawnej, wymagający połączenia wiedzy merytorycznej z różnych gałęzi prawa, wrażliwości i myślenia interdyscyplinarnego. Wymaga on znajomości prawa krajowego, a także regulacji na poziomie wspólnotowym i prawa międzynarodowego.

Wykład wprowadzający i końcowy

Konferencja będzie miała układ klamrowy – oparty na wykładach dwóch znamienitych naukowców, autorytetów w zakresie ochrony zwierząt. Wykład wprowadzający należeć będzie do  dr hab. prof UŚ Tomasza Pietrzykowskiego, który opowie o statusie prawnym zwierząt oraz dereifikacji, a konferencję zamknie wykład prof. dr hab. Andrzeja Elżanowskiego na temat potrzeby szerokiego spojrzenia na ochronę zwierząt.

20 lat obowiązywania ustawy o ochronie zwierząt

W październiku minęło 20 lat od wejścia w życie ustawy o ochronie zwierząt. Konferencja zatem to dobry moment do podsumowania przepisów ustawy. Będziemy koncentrować się na tym, w jaki sposób korzystać z nich, by jak najsprawniej pomagać zwierzętom w praktyce.

25.11 – to „Światowy dzień bez futra”

Temat szczególnie aktualny w związku z poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw, który jest aktualnie przedmiotem prac w Sejmie. Projekt nowelizacji z całą pewnością będzie również poruszony podczas konferencji.

Do kogo konferencja jest adresowana?

Konferencja jest skierowana do wszystkich osób zainteresowanych jej tematyką, również do osób bez prawniczego wykształcenia. Postaramy się, by była ona przeprowadzona językiem przystępnym i ciekawym. Pozostawiamy również czas na dyskusje, zadawanie pytań, czy po prostu wypowiedzenie się w ważnych dla Państwa kwestiach. Niech to będzie dobry wspólny czas.

Nowość- sesja plakatu

Sesja plakatowa to wystawa plakatów przedstawiających dodatkowe obszary ochrony zwierząt, jak np. historia konia – dziś czynnego hipoterapeuty – uratowanego niegdyś z rzeźni czy opowieść o ptakach gniazdujących w miejskich budynkach. Plakaty zaprezentują przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, aktywnie angażujących się w ochronę zwierząt. Opowiedzą o swoich ideach, wyzwaniach i konkretnych zwierzętach. Sesja plakatu odbędzie się po wystąpieniach merytorycznych.

Świetny pomysł sesji plakatu należy do adw. Zuzanny Warso, współorganizatorki konferencji.

Uwaga: obowiązuje rejestracja

Szczegółowy program konferencji oraz zasady rejestracji wskazane są na stronie Naczelnej Rady Adwokackiej KLIK

Zaproszenie na konferencję do pobrania tutaj

Zapraszam(y) Państwa serdecznie!

 

 

 

 

 

 

Tematy podobne


Komentarze

  1. Ekstra pomysł! W końcu rzetelnie przygotowane informacje na interesujące mnie tematy! Czekam z niecierpliwością 👌🏻

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.