W imieniu zwierząt i przyrody głosem adwokata

Dział ten poświęcony jest regulacjom prawnym dotyczącym ochrony przyrody jako większej całości, tj. od poziomu gatunkowego, poprzez ochronę siedlisk i obszarów chronionych, ochronę ekosystemową, aż do ochrony bioróżnorodności biologicznej. Z uwagi na transgraniczny charakter przyrody, analizowane są na blogu nie tylko przepisy prawa krajowego, ale i regulacje międzynarodowe.

Przyroda, prawo i przyszłe pokolenia

Karolina Kuszlewicz / 20 września 2017

„Istnieje coraz większe niebezpieczeństwo wyginięcia wielu form życia zwierzęcego i roślinnego. Nie ulega wątpliwości, że jeśli proces ten będzie kontynuowany, przyszłe życie na Ziemi może być zagrożone. (…) Stało się jasne, że wszyscy żyjemy w biosferze, której przestrzeń i zasoby, jakkolwiek olbrzymie, są jednak ograniczone”. Powyższe słowa padły niemal … 50 lat temu w związku z XXIII Sesją Zgromadzenia Ogólnego ONZ, która odbyła się 3 grudnia 1968 […]